Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Kurths

Head of Department
Kurths
 

Kontakt

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
T +49 (0)331 288 2647
Juergen.Kurths[at]pik-potsdam.de
P.O. Box 60 12 03
14412 Potsdam

Humboldt-Universität zu Berlin
Head of Nonlinear Dynamics (S)

Büro

Till Hollmann
Telefon +49-331-288-2470
E-Mail

Humboldt-Universität zu Berlin
Head of Nonlinear Dynamics (S)