You are here: Home Contact Staff Members of Staff / Mitarbeiter

Members of Staff / Mitarbeiter

Y
NameFirst name & titleResearch domainPhoneEmail: Name.Surname
@pik-potsdam.de
Room
Yalew Amsalu Woldie Dr. 2 288-2653 yalew A62/1.07
Yanovski Boyan Dr. 3 288-2471 Boyan.Yanovski A31/1.17
Yao Jiacheng M.Sc. 4 288-20705 jiacheng.yao A56/3.41
Yao Haiyang 4 (guest) 288-2639 haiyang.yao A56/2.01
Yira Yacouba Dr. 2 (guest) A62/1.05

Document Actions